Wilt u ons steunen?

Ieder kind is anders, een individu met een eigen wil en eigen behoeften. Bij Villa Vrolijk geloven wij dat onze kinderen tot veel meer in staat zijn en een gezonder en gelukkiger leven hebben met een persoonlijke en liefdevolle benadering. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk om hun dezelfde ervaringen te gunnen als elk ander kind. Daarom organiseert Villa Vrolijk graag allerlei extra’s voor onze kanjers wat uiteraard niet uit de PGB gelden betaald kan worden.

Hier gaat de stichting bij helpen! Met uw steun kunnen wij bijvoorbeeld een duo-fiets kopen om samen mee naar het park te fietsen, (rolstoel toegankelijke) speeltoestellen, of spullen voor de snoezelkamer. Maar ook de installatie van een (trap)lift en domotica in ons (nieuwe) huis kan door de stichting gefinancierd worden, wat voor veel kinderen zelfs noodzakelijk is. 100% van uw donatie komt ten goede aan de kinderen van Villa Vrolijk!

QR code donatie via website

Doneren kan heel gemakkelijk

Klik op deze betaallink, of scan de QR-code met de camera app van uw telefoon.

U kunt ook handmatig uw bijdrage overboeken naar ons rekeningnummer: NL87 RABO 0351 0154 93 t.n.v. Vrienden Villa Vrolijk. 

5c94626b-8cb3-41e4-9c42-e4ab72d9ab47
Goal

Doneer voor een specifiek project

Elk jaar zet de stichting een aantal projecten op om zo net wat meer aandacht te geven waar het het hardste nodig is. Zo is bijvoorbeeld het eerste project van de stichting de financiering van een nieuwe rolstoelbus, omdat de oude bijna niet meer door de APK kwam. 

Voor elk project is er een aparte projectpagina met meer informatie waarom wij dit belangrijk vinden en de status van de financiering. Ook als wij een bijdrage hebben gekregen van fondsen of bedrijven wordt dit hier vermeld. Hier vindt u een overzicht van de actuele projecten 100% van uw donatie komt ten goede aan dit specifieke project voor de kinderen van Villa Vrolijk!

Doneren kan heel gemakkelijk via de betaallink of QR-code op de projectpagina. U kunt het ook handmatig overboeken naar ons rekeningnummer: NL87 RABO 0351 0154 93 o.v.v. de projectnaam.

Helpt u ons mee om onze doelen te bereiken? 

Belastingvrij schenken

Met een periodieke schenking aan onze stichting met ANBI status zijn donaties – groot en klein – fiscaal aftrekbaar.  Hoe hoog de belastingaftrek is, hangt af van inkomen en leeftijd.

Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal vijf jaar en wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, het is niet meer nodig dit via de notaris te regelen.  U schenkt 1 x per jaar een vast bedrag, dit kan via een maandelijkse overboeking van kleinere bedragen of een overboeking van het totaal één keer per jaar.

Wat zijn de voordelen voor mij van periodiek schenken?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen, zonder drempel. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus een groot deel van uw schenking terugkrijgen of méér schenken zonder dat het u meer kost. 

Hoe regel ik een periodieke schenking aan Stichting Vrienden van Villa Vrolijk?

Een periodieke schenking kunt u regelen door een schenkingsovereenkomst in te vullen. U ontvangt hierna uw exemplaar retour met onze handtekening en een persoonlijk transactie nummer dat u nodig heeft bij uw belasting aangifte.

Geregeld in vier simpele stappen

  1. Bepaal welk bedrag per jaar u wilt doneren (gebruik de rekentool om te zien hoeveel u dit kost na belastingaftrek), eventueel inclusief (een deel van) uw belastingvoordeel.
  2. Vul de periodieke schenkingsovereenkomst in. Digitaal gaat dat het snelst: download het formulier en vul uw gegevens op de computer in. Print het formulier vervolgens uit en zet uw handtekening eronder.
  3. Stuur de ondertekende overeenkomst naar ons via mail naar vriendenvan@v-vrolijk.nl.  Per post versturen mag natuurlijk ook, u kunt het sturen naar Stichting Vrienden van Zorginstelling Villa Vrolijk, p/a Oranjestraat 194, 2013VL Haarlem
  4. Wij sturen u de overeenkomst terug. Hierop staan dan twee nummers die u nodig heeft bij de belastingaangifte: ons fiscale nummer (of RSIN): 864857998, en een persoonlijk transactienummer. Alle giften na het afsluiten van de overeenkomst tellen als periodieke gift en zijn aftrekbaar.

Meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op via vriendenvan@v-vrolijk.nl, of kijk op de website van de belastingdienst.

Uw voordeel

 Gebruik onze ANBI gift rekenmodule om uit te rekenen wat uw voordeel is met een periodieke schenking.


Voorbeeld

U doet een donatie van 25€ per maand, dus in totaal 300€ per jaar. Bij uw  aangifte inkomstenbelasting mag u dit hele bedrag aftrekken, bij een belastingtarief van (stel) 37% krijgt u 112€ terug van de belastingdienst, dus kost het u netto 188€.<

U kunt ook het belastingvoordeel mee schenken, waardoor u ons een donatie doet van 300+112 = totaal 479€. Over die 112€ is nogmaals 67€ belastingvoordeel te ontvangen dus u doneert 300 + 112 + 67 = 479€ wat u netto dan dus 300€ kost.

Bij een belastingtarief van 50% kost het netto slechts 162€ maar als u het voordeel mee schenkt, maakt de belastingdienst er 256€ voordeel van. Hierdoor is uw donatie aan ons dan dus 556€ bij een inleg van 300€!

Sponsor ons met uw bedrijf

Laat als bedrijf uw maatschappelijke betrokkenheid zien en help de stichting Vrienden van Villa Vrolijk haar doelen te realiseren. We zoeken graag samen naar de optimale samenwerkingsvorm, want sponsoring kan op allerlei manieren.

Kent u een bedrijf dat ons wellicht zou willen sponsoren? Laat het ons dan weten via een mail naar vriendenvan@v-vrolijk.nl. De stichting neemt dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Nalaten via testament

Wist u dat goede doelen, zoals Stichting Vrienden van Villa Vrolijk, met een ANBI keurmerk vrijgesteld zijn van erfbelasting? Dit betekent dat wij geen successierechten hoeven te betalen over de erfenissen die wij van onze donateurs ontvangen. Uw schenking wordt 100% besteed aan de kinderen van Villa Vrolijk .

Met uw gift en steun uit uw nalatenschap kunt u veel betekenen voor de kinderen van Villa Vrolijk. Iedere gift, groot en klein, is belangrijk. Een schenking uit uw nalatenschap is de meest bijzondere gift die er is. Daarmee geeft u uw steun en liefde door aan deze kinderen die het zo verdienen! Uw notaris kan het nalaten van een legaat via uw testament voor u regelen. 

 

Stichting Vrienden van Villa Vrolijk

heeft als doel om de ondersteuning, begeleiding en zorg aan kinderen en jongeren met een (zeer ernstige) meervoudige beperking te faciliteren.

Logo Stichting Vrienden van Villa Vrolijk