Over de stichting

 

Wij staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Stichting Vrienden van Zorginstelling Villa Vrolijk, onze verkorte naam is Vrienden van Villa Vrolijk. Wij helpen bij het financieren van grote en kleine projecten ten behoeve van de kinderen en jongeren (kleine bazen) van Villa Vrolijk. 

Voor de periode 2023-2028 is het beleid van de Stichting Vrienden van Zorginstelling Villa Vrolijk gericht op het verder ontwikkelen, concretiseren en realiseren van de gezamenlijke ambitie en doelstellingen. U kunt dit nalezen in ons beleidsplan.

 
Logo Stichting Vrienden van Villa Vrolijk

Contact

Stichting Vrienden van

Zorginstelling Villa Vrolijk
p/a Apollolaan 25
1511 DE Oostzaan
vriendenvan@v-vrolijk.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen. Twee van de bestuursleden zijn tevens ouder van een van de kinderen die bij Villa Vrolijk komen.

  • Hidde Froentjes – voorzitter
  • Paul Smit – penningmeester
  • Maite García Lechner – bestuurslid sponsoring

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten.

Vacature: enthouasiaste secretaris

We zoeken per direct een Secretaris (2-4 uur per week). Interesse?

ANBI status

Wij zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling, dit betekent dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Andere kenmerken van een ANBI stichting zijn dat wij geen winstoogmerk hebben; geen enkele bestuurder mag beschikken over het volledige vermogen alsof het zijn eigendom is; en dat het bestuur op vrijwillige basis zich inzet voor de stichting. Als stichting met een ANBI status hebben wij een publicatieplicht, dit zullen wij vanaf 2024 op deze webpagina publiceren.

Wanneer u of uw bedrijf doneert aan een stichting met de ANBI status, mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is daardoor aantrekkelijker om te doneren aan een stichting met een ANBI-status. Op de pagina over doneren leest u precies hoeveel belastingvoordeel u heeft als u een schenking doet ten bate van de kinderen van Villa Vrolijk.

Goed doel met ANBI status

Ambassadeurs

We kunnen alle hulp goed gebruiken, en daarom zijn wij dan ook heel blij met onze Ambassadeurs.  

Wil jij met je klasgenootjes blikjes inzamelen, en de opbrengst doneren? Of ga jij op Koningsdag inzamelen voor Villa Vrolijk?  Alle creatieve ideeën zijn welkom! 

Stuur een mailtje naar vriendenvan@v-vrolijk.nl en dan benoemen we jou als Ambassadeur in de orde van Villa Vrolijk!

Stichting Vrienden van Villa Vrolijk

heeft als doel om de ondersteuning, begeleiding en zorg aan kinderen en jongeren met een (zeer ernstige) meervoudige beperking te faciliteren.

Logo Stichting Vrienden van Villa Vrolijk