We zijn ontzettend verheugd om te kunnen delen dat onze stichting nu een feit is! Voorzitter Hidde heeft samen met penningmeester Paul en secretaris Veronique op 17 januari 2023 de akte ondertekend voor de oprichting van Stichting vrienden van (zorginstelling) Villa Vrolijk

Met deze stichting willen wij de ondersteuning, begeleiding en zorg aan onze kinderen faciliteren. Villa Vrolijk organiseert graag allerlei extra’s voor onze kanjers wat uiteraard niet uit de PGB gelden betaald kan worden, hier kan de stichting ons vanaf nu bij helpen. 

Dit zijn de officiële gegevens van onze stichting:

Statutaire naam
Stichting Vrienden van Zorginstelling Villa Vrolijk

Rechtsvorm
Stichting

Fiscaal nummer
864857998

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Zorginstelling Villa Vrolijk
p/a Oranjestraat 194
2013VL Haarlem

E-mail
vriendenvan@v-vrolijk.nl

Bankgegevens
(Info volgt. We hebben een aanvraag gedaan voor het openen van een rekening op naam van de stichting) 

Kamer van Koophandel
89034589

Bestuurssamenstelling
Hidde Froentjes, voorzitter
Paul Smit, penningmeester
Véronique Stegen, secretaris

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten.

Doelstelling
Stichting Vrienden van Zorginstelling Villa Vrolijk heeft als doel om de ondersteuning, begeleiding en zorg aan kinderen en jongeren met een (zeer ernstige) meervoudige beperking te faciliteren.

Wijze waarop doel behaald wordt
Voor de periode 2023-2028 is het beleid van de Stichting Vrienden van Zorginstelling Villa Vrolijk gericht op het verder ontwikkelen, concretiseren en realiseren van de gezamenlijke ambitie en doelstellingen. Lees meer hierover in ons beleidsplan.

Meer informatie over de stichting en hoe je kunt doneren volgt!