Villa Vrolijk is er voor kinderen die gebaat zijn bij een individuele benadering, kinderen die geactiveerd moeten worden omdat zij anders wegzakken in hun eigen wereldje. Kinderen die ook s’nachts toezicht nodig hebben (in verband met epilepsie bijvoorbeeld) en zo nodig uit bed gehaald moeten worden. Door de kleine groep, in leeftijd en handicap variërend, kunnen wij veel individuele aandacht geven.

Doelgroep

Bij Villa Vrolijk zijn kinderen welkom:

 • tot 18 jaar
 • met een verstandelijke of meervoudige beperking:
  • verstandelijke beperking (VG)
  • ernstig meervoudige beperking (MB)
  • ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EVMB)
  • zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB)
 • die onder permanente begeleiding kunnen functioneren in een diverse groep kinderen en jongeren

Zorgprofiel:

 • intensieve begeleiding en intensieve verzorging (VG 5)
 • begeleiding, volledige verzorging en verpleging (VG 8)

Uitsluitingscriteria

Voor de volgende kinderen kan Villa Vrolijk niet de benodigde zorg en begeleiding voorzien:

 • voor verpleegkundige zorg anders dan medicatie geven (oraal of via sonde) en sondevoeding;
 • als er sprake is van regelmatig voorkomende ernstige agressie gericht op andere kinderen of de medewerkers waardoor de kans bestaat dat de veiligheid van het kind zelf of anderen in gevaar komt;
 • als er tijdens de gewenningsperiode van maximaal 6 weken blijkt dat Villa Vrolijk niet kan voldoen aan de zorg- of begeleidingsbehoefte.

Mocht u denken dat uw kind, ondanks de aanwezigheid van een van de uitsluitingscriteria toch heel goed bij Villa Vrolijk past, dan is overleg altijd mogelijk. De beslissing blijft wel altijd bij Villa Vrolijk.

Interesse?

Heeft u vragen of is er behoefte aan meer informatie? We horen het graag!

Villa Vrolijk

Goed Geluimd Hof 10
1103 SM Amsterdam

Gegevens

Mobiel: 06-10625 422

Email: info@v-vrolijk.nl

Facebook