Al onze medewerkers hebben hun BHV certificaat gehaald

Nog een certificaat in the pocket! Na de BHV cursus gevolgd te hebben bij E.H.B.K. – Eerste Hulp Bij Kennisoverdracht. zijn alle medewerkers van Villa Vrolijk bedrijfshulpverleners. 

We hebben o.a. geleerd om een beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te verlenen en om personen uit een pand te evacueren.