Mijn naam is Anja Kramer (1984, Twisk). Mijn hele werkzame leven heb ik al een passie voor zorg. Op zo’n manier zorg bieden aan kinderen met een (meervoudige) beperking, zodat ze zichzelf kunnen zijn, plezier beleven en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat ik door die zorg te bieden ook de ouders rust kan geven, is voor mij een heel belangrijk doel.

Ervaring
Tijdens mijn mbo-opleiding in Sociaal Pedagogisch Werk maakte ik voor het eerst kennis met kinderen en jongeren met een beperking en dat vond ik meteen fantastisch. Ik heb dan ook bij verschillende zorginstellingen gewerkt als flex-medewerker om bij alle disciplines een kijkje te nemen: de dagbesteding, het wonen en het logeren. Dat laatste zocht ik: de doelgroep in de vrijetijdssector. Ook heb ik ‘pgb-werk’ gedaan. Na schooltijd, in de weekenden en vakanties. Het voelde goed om hiermee de ouders echt te kunnen helpen door hen te ontlasten van de zorg, dat het hebben van een kind met een beperking met zich meebrengt.

Indonesië
Ik ben twee maal voor lange tijd in Indonesië geweest om vrijwilligerswerk te doen. Kinderen en jongeren met een beperking worden daar anders gezien en behandeld. Sommigen komen hun erf niet af; er is veel schaamte en onwetendheid. We hebben daar voorlichting gegeven aan ouders en leerkrachten, zodat zij zelf die kennis kunnen inzetten. We zijn een groep gestart, waarbij in eerste instantie het sociale aspect voorop stond. De jongeren leefden helemaal op, hadden sinds lange tijd een zinvolle dagbesteding en maakten vrienden.

Ontstaan Villa Vrolijk
Eenmaal terug in Nederland heb ik bij een zorginstelling gewerkt, maar dit bleek niet bij mij te passen. De individuele begeleiding, de persoonlijke verzorging en aandacht die ik zowel in Indonesië als tijdens mijn ‘pgb-werk’ heb ervaren, kon ik bij een instelling niet geven. Grote groepen, werkdruk en bezuinigingen. Ik kon daar in mijn eentje niet het verschil maken.

Begin 2014 ben ik dan ook voor mijzelf begonnen. Naast thuisondersteuning bij een aantal gezinnen, startte ik ook met opvang in mijn eigen bovenwoning in Amsterdam Nieuw-West. Door het één op één werken misten de kinderen echter het contact met andere kinderen, waar zij juist veel plezier aan kunnen beleven. Om die reden ben ik ben eind 2014 begonnen met het opvangen van een aantal kinderen op de zaterdag. Van twee kindjes werden het er al snel drie: ouders waren enthousiast. Mijn droom om uit te bereiden met een logeermogelijkheid kreeg meer vorm.

Om dat voor elkaar te krijgen ben ik begin 2015 verhuisd naar Amsterdam Noord en opende ik: Villa Vrolijk! Later is Vila vrolijk verhuist naar Amsterdam- zuidoost. Een plek in een rustige buurt, met een grote tuin en veel wandel- en buitenspeelmogelijkheden. in eigen huis en tuin kunnen we ons goed vermaken met een schommel, ballenbak en allerhande speelmateriaal..

Ik werk samen met collega’s die net als ik een passie hebben voor zorg, de kinderen zichzelf laten zijn en ze een heerlijke tijd willen bezorgen. Villa Vrolijk is een begrip in de buurt en wordt een warm hart toegedragen door omwonenden. Een plek waar iedereen blij van wordt!