De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige ondernemers in de kleinschalige zorg. De visie van de NBEC is het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat. Deze wensen en behoeften kunnen sterk uiteenlopen. De aangesloten leden onderscheiden zich in de zorgmarkt door de professionele wijze waarop zij, dicht bij de cliënt, hun diensten aanbieden. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat cliënttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden.

Villa Vrolijk is lid van de NBEC en in het kader van het koepelcertificeringstraject van de NBEC ISO gecertificeerd (pdf van het NBEC Koepelcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015).

NBEC-clientenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad. Heel fijn dat De NBEC dit centraal regelt voor de aangesloten leden. De NBEC-cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten behartigt. In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de aangesloten zorgorganisaties. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad praat vanuit de ervaringen van cliënten. Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de organisatie, ofwel: de achterban. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten.

  • De raad is spreekbuis namens de cliënten.
  • De raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de NBEC, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

N.B. De cliëntenraad heeft meerdere interessante vacatures. Kijk op www.nbec.nl voor meer informatie!

Ontevreden of een klacht?

Een fout, een vergissing, of een conflict is helaas niet ondenkbaar, hoe groot de passie, inzet en betrokkenheid ook is. Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent dan kan de eerste stap zijn dat u contact opneemt met de vertrouwenspersoon van het NBEC, dit is mw. W. van Schendel. Vertrouwenspersonen luisteren naar u en kunnen helpen een klacht op schrift te stellen.

Bereikbaarheid NBEC vertrouwenspersoon
Telefoonnummer: 036-5483146, op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur.
Ook kunt u een e-mail sturen aan: vertrouwenspersoon@nbec.nl

Klachtenportaal Zorg

Sinds Villa Vrolijk lid is van de NBEC, hebben we ons ook aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.
De eerste stap is dat u contact opneemt met de vertrouwenspersoon van de NBEC, de tweede kan zijn het indienen van een klacht. Dat kan bij Klachtenportaal Zorg, zij bieden voor jullie als ‘zorgontvangers’ een onafhankelijk platform om klachten te uiten, en biedt ons als zorgverleners een adequaat systeem dat deze klachten behandelt.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris
Telefoonnummer: 0228-322205, op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur..
Ook kunt u een e-mail sturen aan: Info@klachtenportaalzorg.nl

Jeugdwet

Indien er sprake is van een klacht met minderjarigen die valt onder de Jeugdwet, dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). In sommige regio’s in Nederland werkt het AKJ samen met de organisatie Zorgbelang.